به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، در جلسه شورای شهر اردبیل در رای گیری از بین پنج نامزد شهرداری ، حمید لطف اللهیان با کسب 7 رای از 13 رای اعضای شورای شهر اردبیل بعنوان شهردار اردبیل انتخاب شد .

در این رای گیری علیرضا سلیمانی عضو شورای شهر و دیگر نامزد تصدی شهرداری اردبیل نیز شش رای کسب کرد.

حمید لطف اللهیان مدیرکل دفترفنی استانداری اردبیل بود و تجربه تصدی مسئولیت شهرداری منطقه یک اردبیل را نیز در کارنامه کار یخود دارد.

صدیف بدری شهردار پیشین اردبیل برای شرکت در انتخابات مجلس دهم چندی پیش از سمت خود استعفا کرد و شهرداری اردبیل را با بیش از 500 میلیارد ریال بدهی و فقط با 50 میلیون تومان اعتبار برای چهل و چهارمین شهردار اردبیل به ودیعه گذاشت.

احمدیان سرپرست شهرداری اردبیل و معاون اداری مالی بدری، اخیرا در مصاحبه ای از رهن ساختمان اصلی شهرداری اردبیل توسط یکی از بانکهای استان در قبال بدهی تسهیلات جداگانه ی دیگر شهرداری اردبیل خبر داد.

شورای شهر اردبیل برای انتخاب شهردار اردبیل 16 نامزد را برای سمت شهرداری مورد برررسی قرار داد که از این تعداد هشت نامزد را در مرحله اول حذف و رزومه کاری هشت نامزد دیگر را در چند جلسه مورد بحث و بررسی قرار داد. که در نهایت حمید لطف اللهیان به این سمت انتخاب شد.