به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، به نقل از اداره کل فنی و حرفه ای استان، یونس ممی زاده در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده گفت: در حوزه آموزش روستایی 432 هزارو 825 نفر ساعت و در حوزه آموزش عشایری شش هزار و 742 نفر ساعت زیرپوشش قرار گرفتند و این اداره کل رتبه دوم کشوری در بخش آموزش به روستاییان و عشایر در کشور را کسب کرد.

وی ایجاد توانمندی ، تشخیص استعدادهای برجسته و سپس تکمیل آنها با کسب دانش و مهارت های مربوط به آن فعالیت ها را از اهداف اجرای این طرح در مناطق روستایی و عشایری ذکر کرد.

ممی زاده در ادامه به نقش بانوان در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این قشر پر تلاش در عرصه های مختلف با ایفای نقش های متفاوت نام ایران را بلند آوازه کرده اند و از این رو در این برهه از تاریخ که از آن به عنوان پیچ تاریخی یاد می شود سهم زنان در شکل گیری آینده ای روشن برای ایران زمین بیشتر از هر زمان دیگری است و در واقع بانوان هستند که با آموزش مصرف بهینه نقشی مهم در تاریخ ایران ایفا می کنند.