به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، اکبر ترکان در بازدید از نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر با بیان اینکه 550 میلیارد ریال اعتبار برای یک چاه در حدود 4 تا 5 مگاوات در این نیروگاه هزینه می‌شود، افزود: با تولید برق در این نیروگاه می‌توانیم شاهد صدور برق تولیدی به بخش‌های مختلف در استان اردبیل باشیم.

ترکان با بیان اینکه مشگین شهر در بخش انرژی‌های نو می‌تواند قطب ارزشمند علمی باشد،گفت: این شهرستان می تواند دستاوردهای قابل توجهی در این بخش ارائه دهد. مشاور ارشد رئیس جمهور همچنین در بازدید از پل معلق مشگین شهر گفت: پل معلق برای گردشگری زمینه بسیار خوبی است و این اقدام آغازی برای مجموعه گردشگری در این منطقه است.

وی افزود: مجموعه پل معلق ظرفیت بسیار خوبی دارد، بطوری که این مجموعه گردشگری می تواند تحولی عظیم در اقتصاد منطقه ایجاد کند.