به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، حامد مظاهریان درهیجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور در استان اردبیل افزود: نظام مهندسی ساختمان نظامی کاملا مبتنی بر آرای اعضاست و در کنار آن وزارت راه و شهرسازی بدون دخالت بر اقدامات این سازمان نظارت دارد.

وی اظهار کرد: در سه سال گذشته نظام مهندسی ساختمان چالش ها و روزهای پرهیجانی را سپری کرده و اعضای هیات مدیره فعلی باید فهرستی از چالش های سازمان نظام مهندسی را جمع آوری و به ستوالات مختلف در پایان سه سال دوره فعالیت پاسخ دهند.

مظاهریان اضافه کرد: جایگاه نظام مهندسی در ساخت فضا و ساختمان و وظایف نظام به عنوان یک سازمان غیردولتی در ارتباط با وزارتخانه نیز از جمله موضوعاتی است که در پایان این اجلاس و دوره فغالیت دوره سه ساله هیات مدیره باید به آنها پاسخ داده شود.

وی بابیان اینکه وزارت راه و شهرسازی تنها وزارتحانه ای است که یک سازمان غیردولتی بزرگ را در خود پرورش داده و وظایف مهمی را به آن محول کرده است افزود: این وزارتخانه با در نظر گرفتن تمام ظرفیت های قانونی دخالتها را کاهش داده و در عین حال نظارتهای قانونی را بر عملکرد سازمان نظام مهندسی اعمال می کند.