به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، در این انتخابات که با حضور بیش از 225 نفر از مهندسان ساختمان برگزار شد آقایان رئیسی، پزشکیان و فرخزاد به نرتیب به عناوین رئیس،نایب رئیس و دبیر اجرایی انتخاب شدند.

در این رای گیری همچنین میرزارحیمی و جلال زاده نیز از سوی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان ناظر برگزیده شدند.

این اعضا در مدت برگزاری اجلاسیه در اردبیل برنامه های اجلاسیه را مدیریت می کنند.

هیجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مدت دو روز با شرکت نمایندگان نظام مهندسی استان ها در اردبیل برگزار می شود.