به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، در این مراسم وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: عملیات اجرایی منطقه اقتصادی نمین هر چه سریع تر آغاز شده و پیمانکار مورد نظر فعالیت خود را در این منطقه آغاز می کند.

محمدرضا نعمت زاده افزود: منطقه ویژه اقتصادی می تواند موجب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده شده و چهره منطقه را دگرگون کند.

او اظهار کرد: قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که در قانون پنج ساله اول تصویب شده به سرمایه گذاران بخش خصوصی آزادی عمل بیشتری داده و آنها نسبت به شهرک های صنعتی می توانند بیشتر در زمینه رونق تولید و صادرات داخلی و خارجی عمل کنند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت بیان کرد: بر اساس قانون واردات قطعات ، مواد اولیه و سایر ملزومات صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی بدون عوارض گمرکی امکان پذیر است که می تواند در رونق تولید موثر باشد.

وی ادامه داد: در لایحه رفع موانع تولید همچنین پیشنهاد شده معافیت های مالیاتی برای واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی از جمله مناطق کمتر از حریم 30 کیلومتر اجرا شود.