به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، توسعه پهنای باند دسترسی دیتا اپراتورها در شهرستان اردبیل به میزان 4.6 گیگابایت در ثانیه از جمله این پروژه هاست.

توسعه ظرفیت شبکه انتقال در شهرستان های اردبیل، بیله سوار، گرمی، خلخال، مشگین شهر و پارس آباد 32 هزار و 256 E1، ایجاد مسیر پشتیبان ارتباطات ملی استان مسیرهای (protection) اردبیل به قزوین یک گیگا بایت در ثانیه، از دیگر پروژه هایی بود که با حضور محمود واعظی در شرکت ارتباطات زیرساخت استان اردبیل به بهره برداری رسید.

همچنین مسیر فیبر نوری شهرستان های اصلاندوز و پارس آباد مغان به میزان 51 کیلومتر و توسعه و تکمیل زیرساخت برق در شهرستان های اردبیل، مشگین شهر، گرمی و اصلاندوز افتتاح شد.