به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، در این انتخابات، زکی الله خوشبخت به عنوان تنها نامزد رییس شورای اردبیل در این دوره توانست 12 رای همه اعضای این شورا را که در جلسه حضور داشتند به دست آورد.

در این جلسه، لیلا تقوی و علی هدایتی برای نائب رییسی شورای شهر اردبیل نامزد شدند که خانم تقوی با کسب هشت رای به این سمت برگزیده شد.

ولی نعمتی نیز با کسب هشت رای از مجموع 12 رای از سید غنی فروزان به عنوان رقیب خود در عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل پیشی گرفت و به این سمت انتخاب شد.

برای سمت منشی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اردبیل نیز ناصر ناطق درآبادی و سلامت صفری نامزد شده بودند که ناصر ناطق درآبادی با کسب هشت رای از مجموع آرا به عنوان منشی اول و سلامت صفری نیز با به دست آوردن سه رای به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.

همچنین حسین افسانه با مجموع 11 رای عنوان خزانه دار را در این دوره از انتخابات هیات رییسه شواری شهر اردبیل به دست آورد.

گفتنی است در این جلسه، سالار شاکر به عنوان نائب رییس هیات رییسه قبلی حضور نداشت.