به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، مجید خدابخش در سمینار فرمانداران استان، تعمیم مطالبات منطقی مردم در تصمیم گیری های محلی را خواستار شد و ادامه داد: فرمانداران با برگزاری مستمر جلسات پرسش و پاسخ با مردم می توانند به صورت چهره به چهره از نظرات سازنده آنان مطلع شوند.

خدابخش در قسمت دیگری از سخنان خود اهمیت تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح ها و پروژه ها را یادآور شد و گفت: استفاده ازاعتبارات ملی و تسهیلات بانک توسعه اسلامی نیز در این حیطه نباید مورد غفلت قرار گیرد. N