به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، درجلسه ای که  درسالن جلسات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل تشکیل شد؛ امیر رجبی، سرپرست حوزه هنری استان اردبیل با اعلام این خبرافزود: خدمت به مردم درهرجایگاهی و مکانی توفیق الهی است واین توفیق درنهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) مضاعف و سعادت آفرین است.

رجبی بابیان اینکه حوزه هنری استان اردبیل به واسطه اهداف متعالی خود که تولیدآثار هنری ارزشمند و تبلور هنر انقلابی درسطح جامعه است؛ گفت: ماهیت کاراین نهادانقلابی مبتنی برارزش های معنوی و تبلیغ مضامین دینی ومذهبی ازجمله فرهنگ احسان و نیکوکاری است؛ بنابراین باتوجه به همجنس بودن فعالیت های حوزه هنری و کمیته امداد ؛حوزه هنری استان اردبیل آمادگی دارد به عنوان یار و مددکار هنری کمیته امداد با این نهاد همکاری کند.

سرپرست حوزه هنری استان اردبیل خاطرنشان کرد: مجموعه حوزه هنری استان به واسطه ظرفیت های بالای هنری وارتباطات تنگاتنگ فرهنگی وهنری تریبونی مناسب برای ارائه فعالیت های ارزشمند کمیته امداد می باشد.

وی با بیان اینکه امروزهنر؛ رسانه ای موثر و قدرتمند است گفت: آثار هنری عصرحاضربه قدری تاثیرگذار است که گاه می تواند جای هزاران ساعت سخنرانی وخطابه راپرکرده و پیام را درآن واحد به مخاطب منتقل کند.

رجبی بحث آموزش هنری افراد تحت پوشش کمیته امداد را یکی دیگر از موارد همکاری بین 2 نهاد عنوان کردوگفت: کشف استعدادبالقوه یکی ازاصلی ترین اهداف حوزه هنری است واین فرصتی مغتنم می باشد تا دست به شناسایی و معرفی استعدادهای هنری افراد تحت پوشش کمیته امداد بزند.

دراین جلسه همچنین بهروز زلالی؛ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) با ارائه گزارشی ازعملکرد این نهادگفت: برگزاری جشنواره های فرهنگی وهنری و دوره های مختلف آموزش و مشارکت درفرهنگ سازی احسان ونیکوکاری  زمینه های مناسبی برای همکاری کمیته امداد و حوزه هنری استان اردبیل است.

زلالی افزود: طرح مسایل و مشکلات موجود درمددرسانی کمیته امداد با بهره گیری از زبان هنر بسیار اتفاقی مبارک، موثر وارزشمند است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل با بیان اینکه بی توجهی به مقوله فرهنگ آسیب های اجتماعی را درپی داردافزود: هنر وفرهنگ همیشه نقش موثری درپیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی داشته است؛ بنابراین با توجه به این نقش مهم وموثر می توان گفت حوزه هنری به عنوان نهاد متولی فرهنگ صحیح می تواند نقش مهمی درکاهش آسیب های اجتماعی ایفاکند.

دربخش دیگری ازاین جلسه حسن قهرمانی؛ مسوول هنرهای تصویر حوزه هنری استان اردبیل بابیان اینکه عدم آشنایی و آگاهی مردم ازفعالیت های صورت گرفته درکمیته امدادعدم اعتمادبه این نهادانقلابی را درپی داردافزود: امروز به منظور شناساندن چهره واقعی عملکردکمیته امداد لزوم توجه به هنر وبیان هنرمندانه این فعالیت ها بیشتر ازهر روز دیگری احساس می شود.

قهرمانی فرهنگ سازی به واسطه بهره گیری ازظرفیت های هنری موجود درحوزه هنری رافرصتی مناسب برای کمیته امداد قلمدادکرد.

دراین جلسه همچنین حسین آزاد؛ سرپرست معاونت فرهنگی وهنری حوزه هنری استان اردبیل با بیان اینکه حوزه هنری استان اردبیل همیشه دررویدادهای بزرگ فرهنگی استان سهیم بوده است گفت: هنر زمینه ای بسیار مناسب برای بیان فعالیت ها و عملکرد کمیته امداد است.

آزاد ازآمادگی واحدهای مختلف حوزه هنری استان اردبیل برای تولید درراستای ترویج فرهنگ احسان ونیکوکاری خبرداد.

در این جلسه  مقرر شد کارگروه همکاری و امضای تفاهمنامه همکاری بین 2 نهاد به منظور جامه عمل پوشاندن به طرح ها وایده های همکاری تشکیل شود.