به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، دراین سمینار، معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار ،بااشاره  به جایگاه خانواده به عنوان یک نهاد متحول اجتماعی که روز به روز دستخوش تغییرات می شود ، برحل به موقع مسایل اجتماعی تاکید کرد. طاهر شریفی هدف ازبرگزاری این گونه سمینارها را ارایه راه حل مناسب برای برخورد با آسیب ها ی خانواده و جلوگیری از گسست آن دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ،  نقش بانوان در خانواده ها را به لحاظ رسالت تربیتی آنان در حل معضلات اجتماعی مهم دانست.

در این سمینار ، سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری نیز برجایگاه خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی تاکید کرد و گفت : در صورت عدم برخورد صحیح با آسیب ها ، خانواده  می تواند آسیب پذیرترین نهاد باشد و این آسیب ها به جامعه تسری پیدا کرده و باعث به وجود آمدن معضلات بزرگ تر و غیرقابل کنترل تر  شود.

حمیده احدی به مقتضیات عصر ارتباطات و ورود  فن آوری های نو به جامعه و درون خانواده ها هم اشاره کرد و تصریح نمود: به همان اندازه که استفاده مفید از این تکنولوژی ها به فراهم شدن فرصتی برای زندگی راحت و آسان کمک می کند هرگونه استفاده نادرست نیز می تواند فرصت ها را به تهدید جدی برای افراد و خانواده ها تبدیل کند.