به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اردبیل ، هاشم علایی افزود: به دلیل وجود بیش از 60 مورد مرکز آب درمانی و چشمه ای در استان ، سازمان ملی استاندارد ایران تدوین استاندارد ملی چشمه های آب گرم و آب سرد را به اداره کل استاندارد اردبیل واگذار کرد.

وی بیان کرد: در تدوین این استاندارد از همکاری و نظرات کارشناسان و متخصصان در شرکت آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اساتید دانشگاه استفاده خواهد شد.

وی گفت: در این استاندارد امکانات و الزامات بهداشتی ، فضای مفید، اورژانس و پزشک مستقر ، ظرفیت مجاز پذیرش فضای پارک و سایر خدمات رفاهی جهت ارائه خدمات بهتر به مراجعان لحاظ خواهد شد.

علایی افزود: برابر تفاهم نامه صورت گرفته با مراکز دانشگاهی در استان تلاش بر این است که بتوانیم ارتقای استاندارد خدمات رفاهی در داخل استان را با استفاده از ظرفیت های موجود دانشگاهی و مراکز علمی به صورت مناسب به انجام رسانیم.