به گزارش خبرگزاری برنااز گرگان: محمد رحیم رحیمیمدیرعامل شرکت گاز اظهار کرد:در راستای فرآیند جذب مشترکین گاز طبیعی  ،  روند اشتراک پذیری در بخشهای مختلف مصرف به قوت ادامه داشته   تا هموطنان فاقد گاز بتوانند  از این نعمت الهی بهره مند شوند.

وی در ادامه ازجذب تعداد 18 هزار و 420  مشترک جدید گاز در سال 98  خبرداد که ازاین تعداد حدود  10320 مشترک شهری و تعداد  8100  مشترک نیز روستایی بودند که درسال گذشته به جمع مشترکین گاز اضافه شدند . 

 رحیمی تصریح کرد: با همت و تلاش مجموعه کارکنان گازگلستان درمجموع تاکنون بالغ بر 586 هزارو 836 مشترک در سطح استان مصرف کنندگان گازطبیعی می باشند  که تعداد  357 هزار و 191  مشترک شهری و 229 هزارو 645 مشترک نیز روستایی می باشند.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان  تصریح کرد:در مجموع تاکنون شهرستان گرگان با جذب بیش از 159 هزار و گنبد با افزون 105 هزارمشترک  بیشترین حجم مشترکین جذب شده استان  را دارند .

وی بااشاره به این که تاکنون 1792  پروژه گازرسانی دربخشهای مختلف شهری،روستایی، صنایع عمده و جایگاه CNG  گازرسانی شده،اظهار داشت: این پروژه ها شامل 33  شهر و  880  روستا ، تعداد  815 واحد صنعتی عمده و همچنین 64 جایگاه  سی ان جی می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در خاتمه با تاکید بر جدی گرفتن نکات ایمنی خطاب به مشترکین شرکت گفت: با توجه به گرم شدن هوا تدریجی هوا ،دقت شود جهت  جمع آوری وسایل گاز سوز حتماً شیرهای مصرف گاز بسته شده و محل خروج گاز با در پوش مناسب مسدود گردد  تا  از بروز حوادث مرتبط  جلوگیری شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: