به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان: استاندار گلستان در چهل و هفتمین ستاد ساماندهی امور جوانان استان گلستان با موضوع ازدواج و خانواده اظهار کرد: بسیاری از قوانین تسهیل ازدواج جوانان مقفول مانده و نه تنها جوانان بلکه دستگاه های اجرایی نیز از آن بی اطلاع هستند.

حق شناس یادآور شد: طبق قانون تسهیل ازدواج جوانان، دستگاه های اجرایی موظف هستند در صورت درخواست جوانان حدالامکان سالن های خود را به طور رایگان در اختیار جوانان متقاضی جهت برگزاری مراسم ازدواج قرار دهند که عدم اجرا و اطلاع از این قانون و بسیاری از قوانین دیگر باعث شده است ازدواج جوانان با مشکلات بیشتر مواجه شود.

وی تاکید کرد: بایستی این امکانات در یک آیین نامه و طی یک اطلاع رسانی احصا شود و شرایط تسهیلگری بیشتر در بستر قوانین شکل بگیرد.

استاندار گلستان گفت: هر کجا دولت مداخله داشته باشد عوارض آن بیشتر از مزایای آن است لذا بایستی بدون مداخله نتایج مثبت را شاهد باشیم بنابراین بایستی به سراغ مشوق ها برویم.

وی با تاکید بر اینکه مکلف کردن دستگاه های اجرایی در بستر قانون صورت میگیرد افزود: بایستی راهبرد های درست از کانال های خودش انجام شود در غیر اینصورت ابتر خواهد ماند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: