به گزارش برنا، فرزاد قلندری در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان تصریح کرد: انجام اقدامات مناسب در مدیریت پسماند استان نیازمند برخورداری از اراده و تلاش جمعی است.

وی افزود: هیچ گونه اهمال و کم کاری در این خصوص  پذیرفته نیست و کلیه دستگاههای متولی موضوع  باید پای کار بیایند.

قلندری تأکید کرد: مدیریت پسماند باید در تمامی شهرها با دقت انجام پذیرفته و طی برنامه ریزی و  زمان بندی مشخص شده  و بر اساس اصول دفن پسماند و با رعایت ضوابط  و الزامات زیست محیطی و نظارت نهادهای مرتبط انجام گیرد.

معاون استاندار اردبیل تصریح کرد: در همین راستا از ظرفیت کارگروه مدیریت پسماند استان در سیاست گذاری و مدیریت اصولی و برنامه محور پسماندهای استان که از اولویتهای استان است استفاده شود.

در این جلسه  شهرداریهای اردبیل و پارس آباد گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص ساماندهی محل دفن زباله و دانشگاه علوم پزشکی در خصوص پسماندها دارویی و شیمیایی و عفونی ارائه و تصمیماتی  در خصوص نحوه واگذاری و جمع آوری پسماندهای ویژه اتخاذ شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: