به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ طی احکام جداگانه ای از طرف دکتر نیکبخت رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،دکتر عباس پزشکی معاون درمان دانشگاه و علی شاهوردی معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه به عنوان نمایندگان ویژه رییس دانشگاه در مقابله و کنترل ویروس کرونا در شهرستان های دلفان و بروجرد منصوب شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: