به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ فرحبخش در مراسم تجلیلی از مدرسان نمونه دانشگاه علمی کاربردی لرستان که با حضور محمدحسین امیدرئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی وبه صورت ویدئو کنفرانس برگزارشده بود با تاکید بر توجه به بحث کیفیت گرایی در مراکز علمی کاربردی استان، اظهار کرد: با توجه به این رویکرد مهم، تعداد مراکز علمی کاربردی استان از ۳۲ مورد به ۱۸ مرکز کاهش پیدا کرده است که البته تعدادی از مراکز حذف شده بر اساس مصوبه شورای عالی اداری بوده است.

او با تاکید  براینکه مراکز علمی کاربردی  که استانداردهای لازم را ندارند از ادامه فعالیت منع می شوند، عنوان کرد: در این راستا مراکز علمی کاربردی استان باید  کیفیت گرایی را همواره مدنظر قرار دهند.

فرح بخش با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مدرسان دانشگاه علمی کاربردی در لرستان، تصریح کرد: با اجرای این طرح تعداد مدرسان مراکز ما از هزار و ۲۰۰ نفر به حدود ۹۰۰ نفر کاهش پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه هر زمانی که دانشگاه به مدرس نیاز داشته از طریق فراخوان اظلاع رسانی می‌شود، گفت: البته یک سری استانداردها در این زمینه وجود دارد که مدرسان باید از آنها برخوردار باشند تا در این دانشگاه بتوانند تدریس کنند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان  با اشاره به نقش و رسالت مدرسین در ارتقای دانش و تخصص دانشجویان، گفت: برای فعالیت مدرسین در دانشگاه یک سری کمیته‌های علمی پیش بینی شده که فعالیت مدرسان در این کمیته‌ها همواره مورد بررسی قرار می‌گیرد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: