به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ کریمی روز پنج شنبه در ستاد ساماندهی جوانان استان که با محوریت ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان  به صورت ویدئو کنفرانس برگزارشده بود ،اظهار کرد: اوقات فراغت نقش مهمی  در  هویت بخشی به جوانان دارد و یک موضوع پر اهمیت و ضروری  در کشور است و در استان نیز باید به سمتی برود که درتوجه به  اوقات فراغت جوانان هویت بخشی را مد نظر قرار دهیم .

 او با تاکید بر تاثیرگذاری موضوع اوقات فراغت برروی زندگی نوجوانان و جوانان  ، افزود: اوقات فراغت باعث  تخلیه کردن انرژی جوانان  می شود لذا برنامه ریزی ها در این خصوص باید به شکل درستی  برای نسلی که آینده سازان کشور واستان هستندهدایت شوند .

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان تصریح کرد:سیاست های ستاد ساماندهی جوانان و هدف گذاری  های در نظر گرفته شده برمحور کاهش آسیب های اجتماعی درنظر گرفته شده بود ولی  بحران شیوع کرونا باعث شد تا نتوانیم برنامه های مدنظرمان را طراحی کنیم ودر حال حاضر نیز این شرایط جدید باعث شده است تا  برنامه هایمان را برای اوقات فراغت جوانان ازطریق فضای مجازی تدوین کنیم .

کریمی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه های اجرایی واعضای ستاد ساماندهی جوانان ،یادآورشد:  از دستگاه های عضو ستاد انتظار داریم تا شرایطی را فراهم کنند تا جوانان بخشی از مخاطبین آنان بوده و بتوانند از ظرفیت فضای مجازی برای اوقات فراغت استفاده کنند .

او گفت: در سالهای گذشته  برنامه های مذهبی ، ورزشی ،علمی وهنری واجتماعی و..با حضور فیزیکی جوانان برگزار می شد ولی بحران شیوع  کرونا این شرایط را تغییر داده که در این راستا ستاد ساماندهی جوانان استان  به عنوان زیرمجموعه معاونت جوانان برنامه هایی را در نظر گرفته است  که راهگشای حل این مشکل  خواهد بود .

 به گفته کریمی جوانان می توانند با ارتباط برقرار کردن با  حوزه  معاونت جوانان اداره کل  ازطریق  فضای مجازی  فعالیت های مختلف  فرهنگی ،هنری و...از ساخت کلیپ ها گرفته تا دیگر فعالیت های اوقات فراغتی را داشته باشند .

 مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با بیان اینکه  از دستگاه های عضو ستادتوقع داریم تا بتوانیم از فضای مجازی مربوط به آنها استفاده کنیم ، یادآورشد: دستگاه های اجرایی باتوجه به تاثیرگذاری که دارند باید  فضا را به شکلی  فراهم کنند تا بخشی از آن مخاطبین جوانان باشند .

او تاکید کرد: صدا وسیمای مرکز استان زمانی را در اختیار حوزه جوانان وبرنامه های اوقات فراغت قرار دهند تا دستگاه های عضو ستاد فعالیت ها وبرنامه های خود را در این ساعت تعیین شده در اختیار جوانان قرار دهند .

کریمی در پایان شناسایی تجلیل  از دستگاه های برترعضو ستادکه در جهت اجرای  برنامه های ستاد ساماندهی جوانان از جمله اوقات فراغت جوانان موفق عمل می کنند را از دیگر اقدامات دستگاه ورزش وجوانان استان دانست . 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: