به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، نادرثناگومطلق اظهار کرد: وقفه ایجاد شده در پروازهای مسافری پیام به دلایل محدودیت های پروازی در شرایط کرونا بوده است که از اواسط خردادماه و در صورت عادی شدن شرایط ،پروازهای مسافری فرودگاه پیام از سرگرفته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته و استفاده از ظرفیت سرمایه گذار خارجی ، کیش، مشهد و اهواز از مقصدهای پروازی فرودگاه بین المللی پیام خواهند بود.

ثناگو ادامه داد: با توسعه پروازهای مسافری در استان البرز کسب و کار مشاغل مرتبط با این حوزه رونق خواهد گرفت بنابراین نهادها و دستگاه های اجرایی استان برای تحقق این مهم باید برنامه ریزی داشته باشند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در پایان با اشاره به اینکه بستر و زیرساخت های لازم با راه اندازی ترمینال مسافری و اخذ مجوزهای لازم و کسب استانداردهای مورد نیاز فراهم شده ، اظهار امیدواری کرد: با پیگیری نهادهای مسئول مرتبط در استان مانند اداره کل گردشگری در آینده نزدیک شاهد توسعه پروازهای مسافری فرودگاه پیام باشیم به نحوی که سایر استان های هم جوار نیز بیش از پیش از این امکان فراهم شده بهره مند شوند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: