به گزارش خبرگزاری برنا، مبالغ تقریبی فوق العاده ویژه رتبه بندی معلمان نگارش 1562به شرح ذیل می باشد :

رتبه 1 : افزایش 300 تا 350

رتبه 2 : افزایش 300 تا 450

با مدیریت تا 550

رتبه 3 : افزایش از 550 تا 700

رتبه 4 : بدون مدیریت

از 700 تا 800

بامدیریت تا 930

رتبه 5 : بدون مدیریت حدود 950

با مدیریت : تا 1150

مدارک لیسانس محاسبه مفروض است/ پرسنل زیر دو سال سنوات تجربی برابر صفر/ افزایش پرسنل اداری برابر صفر

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: