به گزارش خبرگزاری برنا؛ مصطفی طاهری با بیان اینکه دو موضوع مهم می‌تواند عمده عامل به وجود آمدن فساد در جامعه باشد، گفت: اول اینکه زمینه ایجاد فساد به خاطر نبود شفافیت وجود داشته باشد، یعنی فساد زمانی رخ می‌دهد که فسادکنندگان مطمئن باشند که این موضوع افشا نخواهد شد و یا احتمال فاش شدن آن بسیار ضعیف است، بنابراین اولین زمینه ایجاد فساد در جامعه این است که بستری که اجازه بروز فساد را نمی‌دهد، کمتر توسعه بیابد و بخش عمده آن نیز مربوط به شفاف‌سازی مسائل است.

وی با اشاره به اینکه وقتی حساب‌های مالی و اموال افراد به اشکال مختلف قابل رصد کردن باشد، امکان بروز فساد با اینکه به صفر نمی‌رسد اما به سختی انجام می‌شود، افزود: لذا اولین اقدام در این زمینه ایجاد بسترهای قانونی با سامانه‌های اطلاعاتی و شفافیتی که در اموال آحاد جامعه است، می‌تواند رخ دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بعد از اینکه این شفافیت ایجاد شد، نوبت به بحث مجازات‌ها می‌رسد، تصریح کرد: معتقدیم مجازات‌هایی که در این زمینه در نظر گرفته می‌شود، باید بازدارنده باشد. اگر جرایمی که برای تخلفات در نظر گرفته می‌شود سنگین نباشد، متخلفان ریسک انجام چندین تخلف را به جان می‌خرند.

طاهری با بیان اینکه به نظر می‌رسد که قانون برخورد با فساد باید شدیدتر از آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم، اعمال شود تا متخلفان ریسک انجام کارهای متخلفانه را در سر نپرورانند، ادامه داد: اگر به قانون مجازات مراجعه کنیم، خواهیم دید که متخلفان این ریسک را به جان می‌خرند و حاضرند بعد از انجام چندین تخلف، یک بار هم در چنگال قانون گرفتار شوند، به همین خاطر در شرایط فعلی، بازدارندگی فساد با قوانین موجود بسیار کم است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: