به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، حسین محمدی اظهار کرد: سال گذشته قراردادی میان شهرداری و پیمانکار جهت واگذاری امتیاز تفکیک زباله از مبداء به ارزش ماهانه ۲۰ میلیارد ریال منعقد شد که بنا به دلایلی بعد از مدتی فسخ شد.

وی افزود: به همین جهت قرارداد دیگری با یکی از شرکت های فعال در زمینه تفکیک زباله از مبداء به ارزش ماهانه ۱۲ میلیارد ریال منعقد شد که با شیوع ویروس کرونا متاسفانه این قرارداد نیز به مرحله فسخ رسید و پیمانکار از عمل به تعهدات قانونی اش سرباز زد.

این مسئول ادامه داد: متاسفانه برغم تعلیق قرارداد از سوی کارفرما، پیمانکار ظرف بیش از ۲ ماه اخیر به فرایند تفکیک زباله از مبدا ادامه می دهد و از این محل سود قابل توجهی نیز کسب کرده اما حاضر به پرداخت حقوق قانونی شهرداری کرج نیست که باید مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار گیرد.

محمدی در پایان گفت: عدم توجه لازم به این موضوع موجب شده تا شرکت تصور کند که بدون قرارداد قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی خود است و باید سریعاً به مسئله ورود جدی داشت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: