به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی از برگزاری اولین مسابقه به صورت حضوری در سال جدید خبر داد و گفت: مسابقه شطرنج سریع آزاد به صورت حضوری و با شرکت 14 شطرنج باز برجسته و برتر از شهرهای مشهد، قوچان و چناران برگزار شد.

پاشانجاتی افزود:این رقابت ها در شش دور و به روش سوئیسی با داوری داور فدراسیون جهانی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

وی به نفرات برتر اشاره و اظهار کرد: محمد تقی والسلام ، رضا محمدی و پرویز خزایی به ترتیب عنوان های اول تا سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: