به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛ حسن نژاد در دومین جلسه شورای حفاظت آب شهرستان دورود،اظهار کرد: عملیات تکمیل سرریزسد مروک با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شروع شده و ان شاالله عملیات تکمیل سرریزتا قبل ازشروع بارندگی های سال جاری به اتمام خواهد رسید.

اوافزود :برای تکمیل شبکه آبیاری سد وتعمیر وبازسازی خسارت وارده به شبکه در اثر وقوع سیلاب، سال جاری قرارداد دومیلیارد وهفتصد میلیون تومان با پیمانکار منعقد واقدامات خوبی ازجمله تعمیر وبازسازی کانال اصلی  MCسد مروک، تعمیروبازسازی کامل بند انحرافی روستای دوخواهران، تعمیر وبازسازی سیفون عالم آباد انجام گرفت ودر حال حاضر شبکه سد به نحواحسن درحال ارائه خدمات به کشاورزان وباغداران می باشد.

حسن نژاد همچنین در خصوص لایروبی ها واحداث دیوارهای حفاظتی ،تصریح کرد :در سال جاری مبلغ ۳میلیارد تومان جهت لایروبی واحداث دیوار حفاظتی در روستای چنار بطول یک کیلومتر، لایروبی در سه نقطه داخل شهر،لایروبی وتغییر واصلاح مسیر روستای بخش سیلاخور ،۱۵کیلومتر لایروبی کانال علی آباد و۸کیلومتر لایروبی کانال ترشاب هزینه شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: