به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ نجفی امروز  با اشاره به اینکه این حوزه یکی از سرشاخه های اصلی خرم رود خرم آباد است که بخش زیادی از سیلاب این شهر در این محل سرچشمه می گیرد خاطرنشان کرد: دبی حداکثر لحظه ایی خروجی این حوزه در زمان سیلاب حدودا ۵۶ مترمکعب در ثانیه بوده که در مسیر خود پل ها، تاسیسات، اراضی کشاورزی، اراضی ملی و... را تحت تاثیر قرار می داد.

او افزود: بمنظور کنترل سیلاب شهرخرم آباد و جلوگیری از تخریب اراضی ملی، اراضی کشاورزی، ابنیه ها و ...، اجرای عملیات آبخیزداری در این حوزه در دستور کار منابع طبیعی استان قرار گرفت بطوریکه در سنوات ۹۹_۹۸ مجموعا تاکنون اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد و هشتصد و شصت میلیون تومان از محل  صندوق توسعه ملی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است.

نجفی تصریح کرد: این پروژه با ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی با عملیات های مختلفی همچون احداث بندهای خاکی، بندهای سنگی ملاتی، رسوب گیرگابیونی، عملیات بیولوژیکی و بیومکانیکی در حال اجراست.

گفتنی است که بر اساس برآورد بعمل آمده، اجرای این پروژه حدودا۷درصد از سیلاب ورودی به شهر خرم آباد را کنترل خواهد کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: