به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز و به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، به همین منظور دیدار مشترکی بین نادر ثناگو مطلق مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام و تقی غیاثی تبار مدیر کل فنی و حرفه ای البرز در منطقه صورت گرفت.
در این نشست طرفین بر ضرورت بهره گیری از آموزش ها بر مدار مهارت در حوزه صنعت برای بالا رفتن راندمان کار و اشتغالزایی تاکید کردند.
بنابراین گزارش در این جلسه مقرر شد تیم های کارشناسی از دو طرف با بررسی و ارزیابی های لازم طی دو هفته موضوعات مشترک و‌مورد نیاز را احصا و  برنامه ریزی کنند. 
همچنین در این جلسه مقرر شد درصورت جمع بندی کارشناسی و ارزیابی مثبت از فرایند اجرا نسبت به استقرار مجتمع خدمات آموزشی سازمان فنی و حرفه ای تصمیم گیری شود.

این گزارش می افزاید: علاوه بر تصمیم گیری برای ایجاد  مجتمع خدمات آموزش فنی و حرفه ای در منطقه ویژه اقتصادی پیام، ارایه خدمات آموزشی و مهارتی به صنایع  متناسب با نیاز واحد های صنعتی مستقر در منطقه با هدف افزایش اشتغال، راندمان کاری،  از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: