به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد ، علیرضا صحراگرد اظهار داشت: با توجه به اهمیت تنظیف شهر و هزینه‌ای که شهرداری هر ساله به این منظور متحمل می‌شود، ضرورت بالایی بر نظارت بر حسن انجام وظایف توسط پیمانکاران مربوطه از طرف شهرداری وجود دارد.

وی افزود: به همین منظور با توجه به توسعه های اخیر در خصوص استفاده از سیستمهای مکانیزه و امکاناتی که در تعامل  با داده‌های دریافتی وجود دارد، صورت وضعیت کارکرد خودروهای مکانیزه جاروب در سامانه تحت وب (مبنا) پیاده‌سازی گردیده است.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد اضافه کرد: صورت وضعیت کارکرد خودروهای مکانیزه جاروب در آیتم های مختلف شامل خودرو، پست خودرو، وضعیت رانندگان و شرایط ویژه خودروها طبق دفترچه پیمان و تایید کارکرد روزانه و ماهانه در این سامانه تعریف شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: