به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان: طالب قره چماقلو معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه تجارت نو در گفتگو با خبرنگار برنا در خصوص همکاری بیمه تجارت نو با انجمن هاپکیدو (WHF )

 ایران اظهار کرد: هدف از این همکاری ایجاد کسب و کار برای جامعه هاپکیدو ایران است که قصد داریم شبکه ای از جامعه هاپکیدو در سطوح مختلف ایجاد کنیم تا افراد در بخشی از شبکه فروش بیمه تجارت نو مشغول به کار شوند و از این طریق جهت ارتقاء کسب و کار گامی برداشته شود.

وی ادامه داد: تلاش میشود درجلسه و تعامل با نماینده های استانی سبک رزمی هاپکیدو(WHF ) افراد با فرصت های کسب و کار در بیمه تجارت نو آشنا شوند.

قره چماقلو افزود: در قدم اول مربیان و در قدم دوم هنرجویان این رشته و کسانی که جنبه اقتصادی این فعالیت برایشان دارای اهمیت باشد وارد بازار کار خواهند شد.

وی بیان داشت: دو هدف ارتقا فرهنگ و نیاز پوشش بیمه ای و نیاز به ورزش در کنار هم منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد که با توجه به میزان استقبال پیش بینی میشود ظرفیت 10 هزار اشتغال در این طرح وجود داشته باشد.

وی افزود: پویایی بیمه تجارت نو و رشد مکرر آن و همچنین در نظرگرفتن بخشی از سود شرکت برای بیمه گذاران از دلایل تمایز این بیمه نسبت به بیمه های دیگر است، ضمن اینکه این بیمه در چند ماه اخیر در شاخص بورس نیز به طور مستمر افزایش داشته است.

قره چماقلو گفت: کسب درآمد از راه ایجاد کسب و کار و کارآفرینی از ملاک های شخصی بنده بوده است و همیشه در قبال جامعه احساس وظیفه داشته ام. 

وی تصریح کرد: درآمدی که اشتغال مولد ایجاد کند دارای اثرات مثبت و امنیت پایدار برای جامعه خواهد بود و باعث رشد متوازن جامعه نیز خواهد شد.

وی در پایان افزود : کسب و کار تنها با سرمایه ایجاد نمیشود و جوانان سعی کنند موارد ایجاد موفقیت و الگوها را دنبال نمایند و در برابر شکست ها مقاوم باشند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: