به گزارش خبرگزاری برنا؛ مصوبه افزایش دستمزد ۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه تغییرات زیر از اول تیرماه ۹۹ اجرایی خواهند شد.

مزد تصویب شده به شرح زیر است:

افزایش حداقل دستمزد: ۲۶ درصد

پایه حقوق: ۱،۹۱۱،۲۷۰ تومان

 بن ماهیانه: ۴۰۰،۰۰۰ تومان

مسکن ماهانه: ۳۰۰،۰۰۰ تومان

پایه سنوات: ۱۰۰،۰۰۰ تومان

مبلغ مزد روزانه: ۶۳۶،۸۰۹ ریال

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: