به گزارش برنا، کارگروهی متشکل از مدیران و نمایندگان دفاتر و ادارات کل استانداری اردبیل تشکیل شده است.

عملکرد و خدمات دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و...  تدوین و بر اساس مستندات مربوطه در قالب گزارش مدون و مصور و کتابچه منتشر می شود. 

دولت تدبیر و امید در کنار عمل به وظایف ذاتی خود در دو دولت یازدهم و دوازدهم علاوه بر خدمات ارزنده در بخش های مختلف، کشور را در شرایط دشوار تحریم های اقتصادی و اخیرا بیماری کرونا به خوبی مدیریت کرده و از وقوع بسیاری اتفافات پیشگیری کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: