به گزارش برنا، بیست وپنجمین جلسه کمیته تخصصی ساماندهی امور جوانان شهرستان مشکین شهربا حضورحبیبی سرپرست اداره ورزش وجوانان وکارشناسان امورجوانان ودستگاههای عضوستاد با موضوع اوقات فراغت درمحل اداره ورزش مشکین شهربرگزارشد.

حبیبی سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان مشگین شهر با اشاره به لزوم پر کردن اوقات فراغت جوانان، گفت: در شرایط کنونی و با توجه به تهدید ویروس کرونا، اوقات فراغت جوانان باید با ارائه راهکارهای جدید همراه باشد و از برنامه های جایگزین و متناسب با پروتکل های بهداشتی استفاده شود .
حبیبی تصریح کرد: بنابر گزارش های ارائه شده کارشناسان امورجوانان شهرستان اقدامات خوبی در سال گذشته به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان انجام شده است که در سال جدید با لحاظ شرایط کرونایی و در چهارچوب رعایت نکات بهداشتی اجرای این اقدامات بایددر دستور کار دستگاه های عضوستادقرار گیرد .
درادامه ایرانخواه مسئول فرهنگی وجوانان افزود: سیستم فناوری اطلاعات و فضای مجازی ظرفیت مناسبی برای ارائه برنامه های متناسب با دستورالعمل های بهداشتی جهت پر کردن اوقات فراغت جوانان است و اعضای ستاد در برنامه های خود این موضوع را مدنظر قرار دهند .
ایشان با تأکید بر اجرای ورزش درخانه ازسوی دستگاهای عضوستادو رعایت فاصله گذاری اجتماعی درفعالیت های فرهنگی ورزشی قابل پخش در فضای مجازی ،گفت : اعضای ستاد با تولید محتوای مناسب، شرایط را برای انجام فعالیت های فرهنگی ،ورزشی آماده کرده و اقدامات به گونه ای انجام شود که پاسخگوی نیاز جوانان باشد
او درپایان با اشاره به لزوم همکاری دستگاه های اجرایی واعضای ستاد ساماندهی جوانان ،یادآورشد: از دستگاه های عضو ستاد انتظار داریم تا شرایطی را فراهم کنند تا جوانان بخشی از مخاطبین آنان بوده و بتوانند از ظرفیت فضای مجازی برای اوقات فراغت استفاده کنند

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: