به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حمیدرضا رحیمی افزود: در برخی رسانه ها این خبر از سو یدانشگاه علوم پزشکی مشهد و من اعلام شده اما از صبح امروز تا الآن هیچ مصاحبه ای با رسانه ها نداشته ام.

برای تعطیلی شهر و اعمال محدودیت ها اختیار ویژه ای نداریم و همان که از سوی ستاد ملی کرونا تصمیم گیری می شود اعمال می گردد.

تاکنون تنها محدودیتی که برای استان خراسان رضوی اعلام گردیده از سوی دکتر حریرچی بوده که برای گروه هایی خاص در دسته های سه و چهار  است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: