به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، پس از برگزاری انتخابات خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان‌رضوی که با مشارکت بیش از ۸۰درصدی اعضا همراه بود، انتخاب مدیر خانه مطبوعات‌ به عنوان‌ یکی از ضروری ترین برنامه‌های هئیت مدیره در اولویت دستورکارها قرار گرفت.

در این زمینه در مرحله بارش فکری ۱۳ نفر با سوابق رسانه‌ای ممتاز از میان فعالان و پیشکسوتان رسانه‌های استان به عنوان گزینه‌های مدیریت خانه مطبوعات و رسانه های استان انتخاب شدند.

برای رسیدن به فرآیند مطلوب انتخاب از میان این ۱۳ نفر، در اولین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی یک مرتبه رای گیری انجام شد و گزینه‌های مطرح در دو گروه به ترتیب آرا دسته بندی شدند. با این‌حال طی یک هفته گذشته با همه این ۱۳ نفر تماس گرفته و درخواست شد تا در صورت تمایل به قبول این مسئولیت، برنامه های عملی و اجرایی خود را به هیئت مدیره ارائه دهند که ۶ نفر از این ۱۳ نفر برای پذیرش این مسئولیت اعلام‌ آمادگی کردند و برنامه زمان بندی برای ارائه برنامه‌هایشان تعیین شد.

در دومین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی که پنج شنبه گذشته برگزار شد، دو نفر از این ۶ نفر انصراف دادند و نهایتاً ۴ نفر طی دو جلسه هیئت مدیره، برنامه‌های خود را برای اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی تشریح کردند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: