به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان؛ قنبریان در این خصوص به خبرنگاران ،گفت: به منظور تأمین ایمنی و سلامت استفاده کنندگان، و هم چنین مالکان و کارکنان جایگاه ها و در راستای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و ایجاد شرایط ایمن سوخت گیری، یکی از جایگاه های CNG استان به دلیل عدم رعایت الزامات استانداردسازی جایگاه، مشمول قطع انشعاب گاز قرار گرفت و گاز جایگاه تا برطرف شدن موارد بحرانی قطع شد.

او افزود: استاندارد سازی و بازرسی ادواری از جایگاه های CNG مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و این مهم در تمامی جایگاههای CNG در سطح استان در طول سال و با استفاده از توان کارشناسی شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده انجام می شود.

گفتنی است در حال حاضر 49 جایگاه CNG در سطح استان فعالیت دارند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: