به گزارش برنا،سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل در مجمع انتخابات هیات شطرنج استان اردببل گفت: با گسترش همگانی کردن در رشته شطرنج می توانیم به سمت قهرمانی گام برداریم و دربعد قهرمانی این رشته را توسعه دادو با همگانی کردن تمام رشته های ورزشی باید به دنبال قهرمانی پیش برویم.
انوشیروانی با تاکید بر اینکه رشته شطرنج در بین مردم و خانواده ها یک رشته پر طرفدار است افزود: رشته شطرنج مفرح و یک بازی فکری و جذاب می باشد که می تواند به راحتی در دل خانواده ها جا پیدا کند. اکثر مردم و خانواده ها با این رشته آشنایی دارند و تقریبا زیر ساخت های این رشته در استان وجود دارد و می توان به راحتی در جهت توسعه این ورزش در بین مردم و خانواده ها اقدامات اساسی انجام داد.
مدیر کل ورزش و جوانان یکی از وظایف هیاتهای ورزشی را استعدادیابی خواندو اضافه کرد: با ورود به مدارس و دانشگاه ها باید فضای استعدادیابی رشته های ورزشی و به خصوص شطرنج می توانیم در توسعه رشته های همگانی و قهرمانی گام بزرگر را برداریم.
او با تاکید بر اینکه این رشته در بین بانوان هم می تواند به عنوان یک ورزش فکری و جذاب باشد اضافه کرد: اهمیت این رشته در بین بانوان باید به صورت جدی پیگیری شود و فعالیت بانوان باید در این رشته چشمگیر باشد و در رشته های مختلف ورزشی نشان داد که در هر رشته ای به بانوان ارزش داده شد نتایج خوبی گرفتیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: