موتوسواری بانوان رشد خوبی داشته است/بانوان البرزی همواره سدشکن بوده اند

رییس کمیته موتورسواری بانوان هیئت اتومبیلرانی وموتورسواری البرز با بیان اینکه موتوسواری بانوان در سال های اخیر به خوبی رشد کرده است گفت:بانوان البرزی در موتوسواری همواره سدشکن بوده اند.

نظر شما