به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، سرهنگ مهدی افشاری اظهار کرد: در پی کشف مقدار 2 هزار 500 لیتر سوخت قاچاق و دستگیری یکی از رانندگان حمل و نقل سوخت در استان البرز، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس اقتصادی استان البرز قرار گرفت.

سرپرست پلیس اقتصادی استان البرز افزود: در بررسی های تکمیلی محرز شد فردی که در زمینه حمل و نقل سوخت فعالیت می کند، به صورت غیر مجاز اقدام به دریافت سوخت دارندگان سهمیه کرده و آن ها را به چندین برابر قیمت در بازار آزاد به فروش می رساند.

این مقام انتظامی با اشاره به این که نامبرده در عملیات گسترده پلیسی دستگیر شد گفت: در تحقیقات صورت گرفته، متهم تاکنون بیش از 188 هزار لیتر سوخت قاچاق را به این شیوه به فروش رسانده است.

وی با اشاره به این که تحقیقات بر روی این پرونده ادامه دارد گفت: کارشناسان، ارزش درآمدهای حاصله از فروش سوخت به صورت خارج از شبکه را 13 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سرپرست پلیس اقتصادی استان البرز در پایان با بیان این که متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی ربط معرفی شد خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های پلیس اقتصادی مبارزه با قاچاق سوخت است و پلیس این استان نیز با این معضل با جدیت کامل برخورد خواهد کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: