به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  دو تیم امدادی و اطفایی از ایستگاه های شماره ۱ و ۲ سازمان آتش نشانی خرم آباد پس از حضور در محل حادثه واقع در بلوار روبروی پارک شریعتی، ابتدا اقدام به رها سازی پیکر فرد فوت از میان لاشه خودرو نموده و پس از تایید مرگ وی توسط تیم اورژانس ۱۱۵ تحویل عوامل سازمان آرامستان های شهرداری شد.

 شدت برخورد موجب سقوط بخش فوقانی تیر چراغ روشنایی بر روی خودروی مذکور شده بود که در ادامه به وسیله جرثقیل امدادی سازمان از روی خودرو برداشته و چراغ و لاشه خودرو به کناره بلوار منتقل شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: