به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، ایرج ناصری مقدم افزود: تامین و توزیع کود شیمیایی در شبکه تعاون روستایی در بیش از ۶۵ کارگزاری کود در اقصی نقاط استان خراسان رضوی انجام می‌گیرد و همه تشکلها وظیفه دارند کود را به موقع به کشاورزان تحویل دهند.

وی ادامه داد :با برنامه‌ریزی صورت گرفته برای توزیع کود شیمیایی، کارشناسان جهاد کشاورزی به صورت میدانی در سطح پهنه‌ها حضور می یابند و به حضور کشاورزان در ادارات تعاون روستایی نیازی نیست زیرا موضوع تامین به موقع کود شیمیایی در دستور شبکه تعاون روستایی قرار دارد و مشکل خاصی در این خصوص نداریم.

مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: این میزان کود شیمیایی شامل کود ماکرو (پرمصرف) و آلی توسط عاملان و کارگزاری‌های شبکه تعاون روستایی و تولید بین کشاورزان توزیع شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: