به گزارش خبرگزاری برنا از تایباد، شیر احمد جهانی اظهار کرد: یکی از مواردی که باعث چرخش سریع این ویروس در سطح شهرستان شد، تجمعاتی بود که در شب های منتهی به عید در داخل مغازه های شهر تشکیل می شد. آن زمان چون مردم زور بیماری را ندیده بودند، موضوع سهل و آسان تجسم می کردند، در صورتی که در دوره پیک کرونا همه فهمیدیم که این ویروس کوچک چه اتفاقات سخت و ناگواری را می تواند به وجود آورد.

وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسائلی که در این روزهای منتهی به عید قربان باید مد نظر قرار داد این است که موتور محرک این بیماری همین تجمعات است و با این شرایط اصولا نیازی به تجمع در بازار نیست، با این حال اگر می خواهند خریدی انجام دهند حتما از تجمع در مغازه ها خودداری کنند، استفاده از ماسک را جدی بگیرند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

جهانی گفت: کسبه عزیز حتما به مشتریان تاکید کنند تا این موارد را رعایت کنند و مردم نیز از همین امروز نسبت به خرید مایحتاج شب عید اقدام کنند و این موضوع را به شب های آخر موکول نکنند تا تجمعات شکل نگیرد. همچنین از بهمراه داشتن کودکان حتما پرهیز کنند، چرا که این گروه سنی می تواند ناقل بدون علامت باشد که خطر آن بسیار زیاد است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: