به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛حسنی مقدم در دیدار با مدیران عامل شرکتهای تولید کننده بذر گندم ، جو و نخود با اعلام این خبر ،اظهار کرد:  تاکنون مقدار ۴۱۶۸چ تن بذر آبی گندم و ۱۱ هزار و ۵۶۱ تن بذر دیم گندم خریداری شده و پیش بینی می شود در مجموع بیش از ۱۸ هزار تن بذر گندم در ارقام مختلف برای فرآوری و آماده سازی کشت در سال زراعی جاری خریداری شود و با مقدار ۳ هزار و ۴۰۰ تن بذر باقیمانده از سال گذشته این مقدار به بیش از ۲۱ هزار تن افزایش خواهد یافت.

اوافزود: مقدار ۲۱۵۰ تن بذر جو شامل ۱۳۳۳ تن بذر آبی جو و ۸۱۶ تن بذر دیم جو خریداری شده است این مقدار بذر توسط ۱۱ شرکت دارای مجوز  تولید شده است.

 حسنی مقدم تصریح کرد:  برای اینکه با کاهش عملکرد مواجه نشده و به منظور ارتقاء کیفیت بذر باید تغذیه و کوددهی دهی ویژه تر و مناسب تری برای بذر تولیدی داشته باشیم.

اوگفت: فصل خرید بذر مادری تمام شده و به زمان فرآوری نزدیک شده‌ایم انتظار این است که همه کارها بر اساس استاندارد پیش برود و در جریان بازدید همکاران ما میزان کیفیت و خلوص بذر بر اساس استاندارد بوده و علفهای هرز و یا جو در آن نباشد همچنین میزان سم ، چاپ ‌لیبل روی کیسه ، وزن کیسه ، کیفیت کیسه و کیفیت نخی که در دوخت کیسه  بکار می‌رود بر اساس استانداردهای اعلام شده باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان خاطر نشان کرد:  بنده از کیفیت بذر تولید استان رضایت کامل دارم  ، وضعیت مطلوبی که ایجاد شده نباید کاهش پیدا کند بلکه درصدد افزایش کیفیت نیز باشید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: