به گزارش خبرگزاری برناازلرستان  وبه نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت بیماری کرونا استان لرستان، سازمان آرامستانهای شهرداری خرم آباد نسبت به اخذ تعهدنامه از بستگان متوفی در این شهر اقدام می نماید. لذا از کلیه هم استانی های عزیز و ساکنین محترم شهر خرم آباد تقاضا می شود در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ضمن پایبندی و رعایت مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا استان لرستان، از برگزاری هرگونه مراسم ترحیم شامل جمعیت و اجتماع گسترده خودداری نمایند.
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: