به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ احمد جعفری رئیس شورای حل اختلاف گلستان اظهار کرد: خانواده مقتول امروز در جلسه ای که با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف ، ریش سفیدان و بزرگان منطقه و حضور رئیس کل دادگستری گلستان برگزار شد بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و فرصت زندگی دوباره به قاتل فرزند خود بخشیدند .

وی افزود: محکوم به قصاص جوان 28 ساله ایست که  سه سال پیش سبب مرگ یک نفر شد .

جعفری ادامه داد:  به درخواست خانواده مقتول ، حکم قصاص صادر و پس از طی تشریفات قانونی  در مرحله اجرا بود که با پادرمیانی اعضای شعبه دوم صلح و سازش شورای حل اختلاف ، خانواده مقتول از قصاص منصرف شدند و قاتل را بخشیدند .

این ششمین محکوم به قصاص است که امسال با گذشت بزرگوارانه اولیای دم و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف ، بخشیده شد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: