به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  طی حکمی  از طرف علی صفرماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور مصطفی زبردست به عنوان مدیر کل جدید دامپزشکی لرستان منصوب شد.

پیش از این زینب محمد خانی مدیرکل دامپزشکی لرستان بود که جای خود را به مصطفی زبردست داد.

 زبردست اهل خرم آباداست  وپیش از این عهده دار سمت معاونت های تخصصی دامپزشکی لرستان بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: