به گزارش خبرگزاری برناازلرستان  ؛ عبدالرحیم رحیمی فرماندار ویژه شهرستان بروجردومعاون استاندار لرستان  با انتشار پستی در اینستا گرام با طلب حلالیت از مردم، بازنشستگی خود را اعلام کرد.

رحیمی در بهمن 97 به عنوان فرماندار ویژه بروجرد منصوب شده بود .

 پیام اینستاگرامی  فرماندار بروجرددر ذیل آمده است:

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: