به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز در این ارتباط گفت: درچهاردهمین نشست سراسری فن بازارهای کشورکه هفته گذشته برگزارشد،فن بازارهای منطقه ای برتر کشور انتخاب شدند.

 وی افزود: این نشست هاکه به میهمانی فن بازارملی ایران هرشش ماه یکباربرگزارمیشود، به عنوان محفلی برای تبادل تجربیات استانهای مختلف درعرصه بروکری فناوری تلقی می شود.

علی مهدی پور تصریح کرد: فن بازارمنطقه ای استان البرز با مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز تلاش کرده است تا با برقراری ارتباط بین صنایع و بازار، نقش موثری را در رونق تولید برقرار سازد.

وی افزود: استان البرز فرصت های تولید فراوانی دارد، که در صورت توانمندسازی واحد های تولیدی این استان، از مهاجرت نیروی کار به تهران جلوگیری خواهد شد.

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی در ادامه افزود: فن بازارملی ایران براساس نقشه جامع علمی کشورسه وظیفه اصلی را برعهده دارد.این وظایف شامل بازاریابی وفروش محصولات فناورانه ودانش بنیان، جذب سرمایه برای استارت آپ ها واختراعات و انتقال فناوری می باشند.

وی گفت: فن بازارها می توانند سرعت گسترش فن آوری در کشور را افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: در پایان  نشست، فن بازارهای برتر معرفی شده از طرف مرکز فن بازار ملی ایران مستقر در پارک فناوری پردیس، فن بازار منطقه ای استان یزد، فن بازار منطقه ای استان البرز و فن بازار منطقه ای استان کرمانشاه بودند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: