به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ مقصود لو روز یکشنبه رد مجمع انتخاباتی هیئت بولینگ،بیلیارد و بولس لرستان ،اظهار کرد: باتوجه به اینکه در این مجمع تک کاندید بودیم و می توانستیم برگزاری مجمع را  به اداره کل و جناب عزیزپور معاون ورزشی اداره کل تفویض اختیار کنیم   ولی شخصاحضور یافیتم چون هدف ما این است تا ورزش را مطرح کنیم .

 او با بیان اینکه  ساختار ورزش ایران وکلا خادمین ورزش این است که به ورزش خدمت کنند،افزود:  آیندگان در مورد ما قضاوت می کنند و پست ومیز به کسی وفا نمی کند وبه ما هم وفا نخواهد کرد پس باید در کنار هم قرار بگیریم واز منابع مادی ومعنوی  برای پیشرفت ورزش استفاده کنیم چون نهایتا مقصود نظام جمهوری اسلامی هم این است که   می خواهد برای ورزش هزینه کند تا بهترین ها را داشته باشیم و همه کمک کنیم تا  ورزشکاران  ما مسابقات قهرمانی کشور و رنکینگ ها و همچنین  در صحنه های بین المللی  خوب  حضورپیدا کنند .

سرپرست فدراسیون هیئت بولینگ،بیلیارد و بولس با اشاره به نقش موثر مریان وداوران زحمتکش در ورزش بیلیارد کشور ، یادآورشد: من باوردارم اگر هیئت های استانی قوی درکنارمربیان وداوران خوبی داشته باشیم ورزش خوبی نیز خواهیم داشت .

مقصود لو ادامه داد: البته فدراسیون هم نقش دارد وباید در کنار هیئت های استانی قرار بگیردوبا  ساپورت مالی  وبرگزاری  کلاس های آموزشی از آنها حکایت کند.

او با بیان اینکه پایه واساس کار ما در اداره کل ورزش وجوانان استان ها است، گفت : نباید قائم به شخص باشیم و بایدبا استفاده از  از همه ظرفیت ها ازجمله اعضای مجمع   و  آموزش وپرورش و آموزشگاه ها همکاری داشته باشیم .

مقصود لو خاطر نشان کرد: ورزشکار باید امنیت را احساس کند و مسائلی دارد باید درخود فدراسیون آن را مطرح کند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: