به گزارش خبرگزاری برنا؛ شهرستانهای چایپاره ، خوی ، سردشت تا 14 مرداد 1399 در وضعیت قرمز کرونایی هستند و پلدشت و پیرانشهر و شوط نیز در وضعیت سفید هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: