به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان امیر غفوری نژاد، در این مراسم گفت: ۲۸ پروژه در قالب ۹۳ کلاس درس با اعتبار ۵۳ میلیارد تومان در شهرستان بروجرد فعال است.

وی تصریح کرد: پروژه های فعال در شهرستان بروجرد نسبت به پروژه های استان توجه ویژه تری به این شهرستان شده اما با توجه به عمق محرومیت زیاد این شهرستان انتظار می رود با همکاری نمایندگان از ردیف استانی ما را کمک کنند تا بتوانیم خواسته های بحق مردم را پوشش دهیم.

غفوری نژاد بیان کرد: پروژه های استخر ها در شهرستان بروجرد از ردیف اعتبارات متوازن بوده و در سال گذشته و امسال ۳ بار طرح پروژه استخر بروجرد در مناقصه گذاشته شده که برآورد اولیه این پروژه بیش از ۱۵ میلیارد تومان و مبلغ تخصیص آن حدود ۵۰۰ میلیون تومان است کتاب حال هیچ پیمانکاری در این مناقصه شرکت نکرد  پیگیری‌های انجام شده توانسته‌ایم استخر اشترینان را فعال کنیم.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: