.به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛حسنی مقدم در جریان بازدید از پروژه پرورش آبزیان سپپددشت اظهارکرد: این پروژه با مساحت 11هکتاری و ظرفیت 6000 هزارتنی که اشتغال مستقیم یک هزار نفر را به دنبال دارد یکی از پروژه‌های بزرگ استان محسوب می‌شود.

او با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای پروژه سپپددشت،افزود:  ٢٨ میلیارد تومان برای احداث این پروژه هزینه شده، اما برای تکمیل آن نیازمند حمایت سرمایه‌گذار هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی پروژه سپیددشت ،تصریح کرد: با وجود زیرساخت‌های مناسب این پروژه ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

حسنی مقدم عنوان کرد: قرار است این پروژه در قالب ماده ۲۷ به بخش خصوصی واگذار و با احداث حوضچه‌ها تولید شروع شود.

او گفت: بند انحرافی احداث شده ، کانال و همچنین لوله انتقال آب از بند انحرافی تا اجرای سایت ۲۴۰۰ متر است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: